Nyckeln till framgång ligger bland annat i valet av ombud

Om advokatfirman

2021 delades Advokatfirman Wagnsson. Advokaterna David Sommestad och Anna Bergkvist, som utgjort byråns Nyköpingskontor, bildade egen byrå i samma lokaler.

Kontoret, i det anrika Riksbankshuset, delas med Advokaterna Hans Sundberg och Andréa Wijnbladh.

Nyckeln symboliserar vår lokala förankring i Nyköping, och vårt uppdrag – att vara verktyget i låsta situationer. Vårt motto har alltid varit att hitta den långsiktigt bästa lösningen för våra klienter.

Som advokater är vi skyldiga att följa god advokatsed, vilket bl.a. innebär absoluta krav på sekretess, lojalitet, oberoende, och frihet från intressekonflikter.

Advokatbyrån är, som alla advokatbyråer, skyldig att följa Konsumenttvistnämndens avgöranden mellan advokater och konsumenter i tvister gällande arvoden eller andra ekonomiska krav.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi är en allmänpraktiserande advokatfirma med fokus på brottmål, ekonomisk familjerätt, och småföretagarjuridik. I de fall vi inte kan hjälpa dig med dina juridiska frågeställningar så hjälper vi till att hitta rätt ombud för just dig.
Offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.

Är du misstänkt för brott? Vi företräder Dig i egenskap av offentlig försvarare och ser till så att Dina rättigheter tas tillvara i den utsatta situation Du befinner Dig i. Du har rätt att själv välja vem Du vill ha som offentlig försvarare.

Har Du blivit utsatt för brott har Du många gånger rätt till ett målsägandebiträde. Vi åtar oss dessa uppdrag och finns där för Dig under hela processen från polisförhör till rättegång. Du har rätt att själv välja vem Du vill ha som målsägandebiträde.

Vi åtar oss även uppdrag som särskild företrädare för barn i de fall ett barn har blivit utsatt för brott och en närstående är misstänkt, samt uppdrag som offentligt biträde eller ställföreträdare i tvångsmål avseende omhändertagande av barn (LVU).

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt omfattar tex upprättande av testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningar och arvskiften. Vi hjälper Dig att upprätta familjerättsliga handlingar så att Du inte behöver hamna i en eventuell tvist längre fram i livet. Är tvisten redan ett faktum biträder vi Dig som ombud.

Småföretagarjuridik

Vi bistår småföretagare med rådgivning i allehanda juridiska frågor; från aktieägaravtal till överlåtelser.

David Sommestad | Advokat

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2012
Jur.kand vid Lunds universitet, 2001

Efter ett antal år som bolagsjurist i Stockholm flyttade David till Nyköping 2007. Han blev advokat 2012 och har sedan dess främst arbetat med brottmål.

Sedan mars 2017 är David ordförande för Sveriges Advokatsamfunds Östra avdelning.

Anna Bergkvist | Advokat

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2017
Jur.kand vid Stockholms universitet, 2005

Anna arbetade några år på myndighet och juristbyrå innan hon började på advokatbyrå 2014. Hon blev advokat 2017 och arbetar främst med brottmål, ekonomisk familjerätt och tvångsmål såsom omhändertaganden av barn enligt LVU.