Nyckeln till framgång ligger bland annat i valet av ombud.

Företagare

Vi erbjuder rådgivning till företagare inom ett flertal områden

Privatperson

Vi står på din sida för att hitta bästa tänkbara lösning

Om oss

Vi är en liten byrå med stort hjärta. Oavsett om du är företagare eller privatperson som har behov av juridisk vägledning så är vi med dig hela vägen. Vi sätter dina intressen först, och arbetar alltid med en målbild att nå lösningar som håller i längden. 

Alla advokater är skyldiga att följa god advokatsed. Lojalitet, oberoende, frihet från intressekonflikter samt tystnadsplikt är kärnvärden som vi lever efter.

Advokatbyråer är vidare skyldiga att följa Konsumenttvistnämndens avgöranden i tvister som rör arvoden eller andra ekonomiska krav mellan konsumenter och advokater.

Offentlig försvarare

Är du misstänkt för brott har du många gånger rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att själv välja vem Du vill ha som offentlig försvarare. Vi åtar oss dessa uppdrag och tillser att Dina rättigheter tas tillvara och biträder Dig i den utsatta situation det innebär att vara misstänkt och åtalad för brott.

Målsägandebiträde/ särskild företrädare för barn

Att vara utsatt för brott är ofta mycket jobbigt. Du kanske är skadad både fysiskt och psykiskt. Det är antagligen en ovan situation att genomföra en rättegång med den oro och press det innebär. Du har ofta rätt till ett målsägandebiträde som finns där för Dig genom hela processen från polisförhör till rättegång. Du har rätt att själv välja vem Du vill ha som målsägandebiträde. Vi åtar oss dessa uppdrag och stöttar Dig genom hela processen genom att finnas där, förklara och driva eventuellt skadeståndsärende. Ibland är det ett barn som utsatts för brott av någon närstående. Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn vilket innebär att vi följer med barnet på förhör och företräder barnet genom hela processen. Vi driver då även eventuellt skadeståndsärende för barnets räkning.

Vilka områden arbetar vi inom

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, samt offentligt biträde/ställföreträdare vid mål i förvaltningsrätten gällande LVU, LVM och LPT. 

För Privatpersoner

För privatpersoner erbjuder vi juridiskt biträde i familjerättsliga tvister såsom vårdnad/ boende/ umgänge samt i frågor rörande ekonomisk familjerätt, tex. testamente, framtidsfullmakter, bodelning och arvstvister.

För Företagare

För företagare kan vi bistå med juridisk vägledning, upprättande av avtal, upprättande av anbud jämte överprövning vid offentlig upphandling m.m.